Bio

Jakub Pikla (*1995) je českým sbormistrem, dirigentem a hudebním režisérem. Stojí v čele Kühnova smíšeného sboru a pravidelně spolupracuje s předními českými a zahraničními orchestry.

Prožil celé své dětství v Chotěboři, na úpatí Železných hor, v prostředí pěveckého sboru Doubravan. Po studiích na Gymnáziu Chotěboř přešel na Konzervatoř Pardubice, kde vystudoval dirigování ve třídách Jaroslava Brycha, Tomáše Židka a Jana Svejkovského. Poté absolvoval také Hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění v Praze, kde studoval orchestrální dirigování ve třídách Tomáše Koutníka, Hynka Farkače a Leoše Svárovského, sborové dirigování ve třídách Jaroslava Brycha a Jiřího Chvály a operní dirigování ve třídě Františka Babického. Vedle toho také vystudoval hudební režii v třídách Sylvy Stejskalové a Jiřího Gemrota.
Během studií na HAMU také absolvoval studijní pobyt na Kungliga Musikhögskolan ve Stockholmu, kde studoval orchestrální dirigování u Glenna Mossopa a sborové dirigování u Matse Nilssona a Frederika Malmberga.

Jako dirigent spolupracoval s několika profesionálními českými a zahraničními orchestry, mezi nimiž jsou například Orchestr Národního divadla v Praze (debut v Rudolfinu na závěrečném koncertu festivalu Mladá Praha 2017), PKF Prague Philharmonia, Komorní filharmonie Pardubice (série multižánrových koncertů s ChansonTrio CouCou) či Östgöta Blåsarsymfoniker nebo orchestrem Švédského královského námořnictva Marinens Musikkår.

Vedle toho také spolupracoval s řadou českých amatérských orchestrů, s nimiž připravil řadu zajímavých koncertů – např. s Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem, Východočeským akademickým orchestrem, Far Musica v Brandýse n. Labem, aj.

Velmi významnou kapitolou jsou pěvecké sbory. Na tomto poli je Jakub činný od svých gymnaziálních studií, kdy na škole založil a vedl pěvecký sbor složený ze svých spolužáků. Po příchodu na Konzervatoř Pardubice se stal druhým sbormistrem Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice, kde působil do roku 2016, a také druhým sbormistrem Pardubického dětského sboru Iuventus Cantans, se kterým se zúčastnil řady soutěží a také koncertního turné do kanadského Québecu.
Mezi lety 2014 – 2017 byl sbormistrem Ženského pěveckého sboru Donatio Artis v Golčově Jeníkově, se kterým podnikl menší koncertní turné ve Vídni, a se kterým se rozloučil provedením kantáty Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Jako záskok také krátce stál v čelech Pardubického komorního sboru Orfeus a Smíšeného pěveckého sboru Vlastislav Heřmanův Městec.
Od roku 2016 stojí v čele Smíšeného pěveckého sboru Doubravan Chotěboř, se kterým pořádá rozličné koncerty ve městě a okolí (např. scénické provedení Rybovy České mše vánoční, aj.)

V roce 2022 se stal hlavním sbormistrem Kühnova smíšeného sboru, se kterým absolvoval zahraniční turné v Římě a Vatikánu, spolupracoval s Filharmonií Teplice, Filharmonií Plzeň či Orchestrem hl. m. Prahy FOK.

Dalším oborem, ve kterém se Jakub aktivně pohybuje, je hudební režie.
Během studií na HAMU se podílel na řadě nahrávacích projektů. Jako hludební režisér spolupracoval s Leošem Čepickým a Michalem Kaňkou (za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Stanislavem Vavřínkou) či s Filharmonií Hradec Králové. Podílel se také na nahrávání projektu Grace Park + PKF Prague Philharmonia (dir. Emanuel Villaume) jako asistent režiséra Michaela Finea.

Jakub je také velice plodný jako skladatel a aranžér. Za svou skladbu Vlaštovička lítá, lítá získal druhou cenu ve skladatelské soutěži Opava Cantat 2015. Vedle vlastních kompozic se hojně věnuje aranžování nejrůznějších skladeb. Nejčastěji spolupracuje s Police Symphony Orchestra a s Východočeským akademickým orchestrem, pro nějž a pro smíšené sbory Doubravan a Vlastislav napsal divácky úspěšnou suitu Kouzelné Vánoce, ve které spojil nejznámější melodie z vánočních pohádek. Je rovněž autorem mnoha sborových úprav populárních a lidových písní.

Jakub je také vyhledávaným korepetitorem a varhaníkem.
Jako varhaník působil např. ve farnostech u sv. Jakuba v Chotěboři, u sv. Bartoloměje v Pardubicích či v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Je vyhledávaným varhaníkem a hudebním doprovazečem při různých obřadech.
Mezi lety 2019-2021 byl korepetitorem Baletu Národního divadla v Praze.
Věnuje se také památkové péči o varhany. Od roku 2016 stojí v čele Spolku pro opravu varhan v kostele sv. Jakuba v Chotěboři.

V neposlední řadě také působí jako pedagog na Základní umělecké škole Chotěboř, kde vede Dětský pěvecký sbor Motýlek, a také na Základní umělecké škole Pardubice – Polabiny.